wz

Odkazy


Stránky Zdeňka Zvědělíka Info Futaba FC-18 a porovnání s MC-16/20 ...
Stránky Kolbiše Info Futaba FC-18 a 28, CAMPac ...
Michal Černý Modelářská elektronika, informace ...